Nyheder

Marts 2024

Grundskyld

Februar 2024

Kontantgrænsen er vedtaget nedsat

Januar 2024

Renter af personlig restskat

Pensionister får både i pose og sæk

Oktober 2023

Tvungen digital salgsregistrering (kasseapparat) i visse brancher

September 2023

Lovudkast om aktier kalder måske på handling i år

August 2023

Tilbagebetal ikke ulovlige kapitalejerlån!

Juni 2023

Renter ved efterangivelse af moms mv.

Selvangivelsesfristen for selskaber udskydes

Maj 2023

Frister for a-skat

April 2023

Skattefri seniorpræmie

Marts 2023

Aconto selskabsskat marts 2023

Februar 2023

Energiafgifter elektricitet 2023

Januar 2023

Håndværker- og servicefradrag

December 2022

Ferie

November 2022

Acontoskat, 2. rate for selskaber

Vedtaget begrænsninger i stigninger i leje

Oktober 2022

Bogføringsbeskrivelser – nu gælder det

September 2022

Slutafregning corona hjælpepakker

Juni 2022

Ændringer til skattekontoen

Pligtig bogføringsbeskrivelse

Bogføringsbeskrivelser Del II

Maj 2022

Befordringsfradrag og Kørselsgodtgørelse

 Ny bogføringslov

April 2022

Krav om digitale bilag mv. udskydes fra 2023 til senere

Marts 2022

Ny bogføringslov

Regnskabspligt udskydes en måned

Februar 2022

Håndværkerfradrag

Januar 2022

Bemærk til januar 2022: Fri bil og feriepenge

Familieoverdragelse af ejendomme

November 2021

Aconto skat selskaber

September 2021

Frist for indberetning af Corona slutafregninger udsættes

Husk at omregistrere iværksætterselskabet

Nye ejendomsvurderinger

August 2021

Feriepenge – nu er det tid

Juni 2021

Kontrollerede transaktioner

Ændringer i Corona kompensationsordning

Maj 2021

Corona slutafregning hjælpepakker

Indefrosset grundskyld

April 2021

På vej mod kontantløst samfund

Feriepenge fra indfrysningen

Transaktioner mellem ejer og selskab

Marts 2021

Skattefri gavekort – og andre skatte-lempelser

Udbetaling af indefrosne feriepenge – skal – skal ikke

Februar 2021

Nye regler for omregistrering af IVS

Momslån 1. marts 2021

Rentefrie lån til mange virksomheder

Fri bil og elbil – nye regler på vej i 2021

Januar 2021

Afskrivningsregler forbedret

Nye regler for omregistrering

December 2020

Nye hjælpepakker uden restriktioner

Corona frister

November 2020

Udskydelse corona kompensation slutopgørelse

Corona i regnskabet

Feriepenge indefrysning

Coronakompensation selvstændige ultimo 2020